Bộ âm thanh gia đình – Diamond Tower Cầu Giấy

04/06/2019

Phòng giải trí gia đình sử dụng hệ thống loa LD Maui P900 đầu tiên tại Việt Nam do Hathanh audio thực hiện setup hoàn thiện.

www.hathanhaudio.vn


www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

Tin Liên Quan


0911885355
Chat Zalo