Lounge Bar tại The Oriental Jade Hotel – Hà Nội

12/08/2019

Công trình âm thanh ánh sáng tại khách sạn The Oriental Jade Hotel 94 Hàng Trống do Hà Thành audio lắp đặt setup hoàn thiện

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

www.hathanhaudio.vn

Tin Liên Quan


0911885355
Chat Zalo